David Sorensen - Studio 3.0

Mesa | Medium | Large

Previous | Next
 
 
   
Mesa #1 2007
Oil on canvas 72” x 54”
183 x 137 cm