David Sorensen - Studio 3.0

Small | Medium | Large

Previous | Next
 
 
   
Yellow-Beige-White #1 2006
Oil on canvas 24-1/8” x 24-1/8”

Sold