David Sorensen - Studio 3.0

Small | Medium | Large

Previous | Next
 
 
   
Within This White 2008
Oil on canvas 39-1/2” x 39-1/2”
100.3 x 100.3 cm